Dokumenty CCCDCA

Stanovy CCCDCA 

Klikněte na nadpis nebo odkaz v dalším řádku
Stanovy (také statut nebo organizační řád) je základní vnitřní právní předpis právnické osoby, zejména občanského sdružení nebo politické strany, u kterých jsou stanovy důležitou podmínkou při registraci.
Zdroj: wikipedia.cz

Registrační list

Registrační list slouží k registraci do CCCDCA. Registrace bude ukončena k 31. lednu v daném školním roce. Skupiny, které se nebudou pro tento rok registrovat, nemohou čerpat zvýhodněné startovné na OMČR ani zvýhodněný badge na některých dalších akcích.

CCCDCA logo

Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za dané období. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření.
Výroční zpráva je i nástrojem marketingové komunikace, jehož pomocí společnost prezentuje své cíle, filozofii a komunikační téma. Dobře zpracovaná výroční zpráva pomáhá budovat image společnosti, zvyšuje důvěryhodnost a posiluje její pozici na trhu.
Zdroj: wikipedia.cz

Výroční zpráva, rok 2012

Výroční zpráva, školní rok 2016-2017

Vzory souhlasů

Pro naše členy nabízíme ke stažení vzory souhlasů pro taneční tábory a víkendové akce, přihlášky do taneční skupiny a pro vystoupení s ohledem na GDPR.

– Stahujete ZDE –