CCCDCA

Českomoravská asociace dětských country tanečních skupin sdružuje dětské country taneční skupiny a jednotlivce se zájmem o country. Byla založena v listopadu 1994.

Jako občanské sdružení byla na základě stanov zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR pod číslem II/S–OS/1-26019/94-R.

CCCDCA logo

Pořádá nebo zaštiťuje výukové semináře pro děti a vedoucí tanečních souborů, celostátní a regionální setkání dětských tanečních skupin, Mistrovství ČR v cloggingu a v tradičním country. Organizuje vzdělávání svých členů.

CCCDCA spolupracuje s dalšími subjekty podobných zájmů v ČR i ve světě.