Míra Procházka

Country tance tančí od ledna 1987. První taneční krůčky absolvoval pod vedením Jasana Bonuše.  Po otevření hranic po listopadu 1989 začal intenzivně navštěvovat zahraniční kluby, festivaly a hlavně výukové semináře po celé Evropě. Své taneční a callerské zkušenosti získával ve Skotsku, Irsku, Anglii, Německu, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Řecku, Rakousku a Slovensku. Dodnes několikrát ročně calleruje a porotcuje na různých místech Evropy.

Mira-Prochazka

V září 1989 založil v Loučovicích klub country tanců Šumaváček. V březnu 1991 uspořádal první Celostátní setkání dětských country tanečních souborů, tuto akci pořádá dodnes. První ročník tohoto festivalu byl vůbec první víkendovou akcí pro dětské country taneční kroužky a skupiny v ČR a odstartoval organizované dětské country taneční hnutí u nás.

V dubnu 1994 iniciuje založení CCCDCA a na ustavující schůzi téhož roku ve Znojmě je zvolen jejím prvním presidentem a v této funkci zůstává až do ledna 2009, kdy z výboru asociace odchází.
Je akreditovaným porotcem CCCDCA.

V květnu 1994 začal vydávat časopis „Šumaváček“ pro vedoucí dětských country tanečních skupin. Ten se po několika letech přejmenoval na Promenade a stal se oficiální tiskovinou CCCDCA.
Jeho hlavní oblastí zájmu jsou děti a pedagogičtí pracovníci, jeho služeb však využívá i řada dospělých tanečníků či pořadatelů.

Prioritou Miroslava Procházky jsou tradiční country tance, moderní square dancing a skotské tance. Okrajově se věnuje i jiným tanečním stylům patřícím k country tancům. Sedm let se intenzivně věnoval cloggingu, dnes si na jeho výuku najímá jiné lektory. V prvních deseti letech existence SDC Šumaváček se věnoval též tvorbě choreografií a exhibičním vystoupením.

Dnes se svým klubem (více na www.sumavacek.cz) pořádá přibližně 8x do roka sérii malých tanečních akcí (tzv. Region Dance Party pro cca 20 – 300 tanečníků) po celé ČR. Pravidelně pořádá vzdělávací semináře pro pedagogy i pro vedoucí tanečních skupin. Každoročně pořádá letní taneční soustředění pro taneční skupiny i jednotlivce.

Přibližně 6x ročně pořádá výuku square dancingu pro nejschopnější tanečníky.

Každoročně pořádá soutěže O Táborský kalich v Táboře, O zelený hrozének v Břeclavi a O Moravský country pohárek na severní Moravě. A také velkou soutěž, čítající přes 20 kategorií, která probíhá v rámci Celostátního setkání dětských country tanečních souborů.

Jako lektor najímaný poskytovateli DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) pravidelně učí 2x ročně na 30 okresech v celé ČR.

Jeho služeb využívají vedoucí tanečních skupin, které chtějí uspořádat svoji akci. Na víkendech pořádaných jinými pořadateli učí 10x do roka. Několikrát za prázdniny vyjíždí učit na tábory pro děti i pro dospělé.

V poslední době je najímán jako caller nejrůznějšími firmami na večírky či víkendové akce v rámci „utužení kolektivu“.

Úzce spolupracuje s našimi ostatními předními lektory, se kterými se lze na akcích pořádaných Šumaváčkem setkat, ale též s řadou zahraničních tanečních osobností, callerů a lektorů i tanečních souborů.

S tanečníky Šumaváčku pravidelně navštěvuje zahraniční taneční festivaly a kluby v EU.
Jako hostující caller pravidelně učí též u jiných tanečních kroužků či klubů, k jiným pak jezdí jenom sporadicky na občasné klubové večery.

Mezi neopomenutelné aktivity Miroslava Procházky patří poskytování informačního servisu  tanečníkům či vedoucím (tato činnost patřila vzhledem k téměř každodennímu osobnímu kontaktu s tanečníky mezi hlavní aktivity v době jeho působení ve funkci presidenta CCCDCA, dodnes však kromě osobních konzultací vyřizuje desítky informačních mailů a telefonátů každý měsíc).

Snahy Miroslava Procházky o propagaci country tanců a jejich šíření country tanců do škol jsou od roku 2002 podporovány výjezdy po školách, kde v rámci pořadů pro školy učí děti tančit country tance a pomáhá založit nové kroužky.

Po školách jezdí i v rámci „výchovných koncertů“ s muzikantem Martinem Žákem, kde se jako jeho zvukař, osvětlovač  a manažer podílí na šíření old time hudby mezi dětmi. Stejně tak spolupracuje s již zmíněným Martinem Žákem také s  Miloněm Čepelkou, z divadla Járy Cimrmana na společném projektu obou interpretů s názvem Jak vypřáhnout mezka.

Kontakt: prochna@centrum.cz, mobil 723 669 800 nebo 604 824 110, www.sumavacek.cz