Čestní členové

CCCDCA si váží práce svých členů. Čestné členství se v souladu se stanovami (Článek IV., bod 4.) uděluje členům, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj a naplňování cílů Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin.

Čestné členství uděluje na návrh členů valné shromáždění.

Čestní členové

Miroslav Procházka

Eva Svobodová

Ivan Svoboda

Jiří Pšenčný