Čestní členové

CCCDCA si váží práce svých členů. Čestné členství se v souladu se stanovami (Článek IV., bod 4.) uděluje členům, kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj a naplňování cílů Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin.

Čestné členství uděluje na návrh členů valné shromáždění.

Čestní členové

Miroslav Procházka

Eva Svobodová

Ivan Svoboda

Jiří Pšenčný

Jitka Bonušová

Ivan Bartůněk

Miroslav Malý

Petra Panenková

Jiří Vašák