Výhody členství

Nabídka asociace registrovaným členům

  • zastřešení vašich akcí, např. smlouva s OSA a Intergram
  • poradenství a pomoc při organizování akcí
  • vzdělávání lektorů, vedoucích i dětí
  • možnost účasti v systematickém vícestupňovém vzdělávacím programu CCCDCA
  • zvýhodněné startovné na soutěžích a seminářích pořádaných asociací
  • prezentace na webových stránkách, Facebooku a Instagramu CCCDCA
  • asociace je zapsána do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, to by nám mělo usnadnit žádat o poskytnutí státní finanční podpory pro naši činnost

Stránka s informacemi o registraci