Řád a výklad

Soutěžní řád

NOVÝ soutěžní řád se vztahuje na mistrovství pořádaná Českomoravskou asociací dětských country tanečních skupin (CCCDCA). Je závazný pro všechny organizátory, soutěžící a porotce těchto akcí. Ustanovení tohoto řádu lze použít i při pořádání jiných soutěží.

Následující soutěžní řád byl platný od 22.9.2018. Uveřejněná verze obsahuje barevně odlišené změny proti minulé verzi. Později bude nahrazena ze neoznačenou verzi.

Soutěžní řád stahujte -zde-

Výklad k soutěžnímu řádu

Nový výklad k soutěžnímu řádu slouží k objasnění jednotlivých ustanovení soutěžního řádu a k objasnění důvodů, které vedly k provedeným změnám.

Výklad stahujte ve fomátu pdf -zde-