Řád a výklad

NOVÝ TERMÍN 27. – 29.11. 2020 pro MČR 2020 v Pardubicích. MČR proběhne ve spolupráci s festivalem Pardubická Ryengle.
Bližší informace v dopisu Prezidentky CCCDCA.

Nový soutěžní řád

NOVÝ soutěžní řád se vztahuje na mistrovství pořádaná Českomoravskou asociací dětských country tanečních skupin (CCCDCA). Je závazný pro všechny organizátory, soutěžící a porotce těchto akcí. Ustanovení tohoto řádu lze použít i při pořádání jiných soutěží.

Nový SŘ je platný od 5.10.2019 vyjma ustanovení bodu 2.2. a 2.2.1., které budou platné až pro MČR konané v roce 2021.
Pro rok 2020 platí ustanovení bodu 2.2. a 2.2.1. dle starého SŘ.

Nový Soutěžní řád stahujte -zde-

Nový výklad k soutěžnímu řádu

Nový výklad k soutěžnímu řádu slouží k objasnění jednotlivých ustanovení soutěžního řádu a k objasnění důvodů, které vedly k provedeným změnám.

Výklad nového Soutěžního řádu stahujte -zde-


Původní soutěžní řád

Následující soutěžní řád byl platný od 22.9.2018. Pro rok 2020 stále platí ustanovení bodu 2.2. a 2.2.1. Uveřejněná verze obsahuje barevně odlišené změny proti minulé verzi. Později bude nahrazena ze neoznačenou verzi.

Soutěžní řád stahujte -zde- (toto je verze platná do 1.10.2019)

Původní výklad k soutěžnímu řádu

Výklad k soutěžnímu řádu slouží k objasnění jednotlivých ustanovení soutěžního řádu a k objasnění důvodů, které vedly k provedeným změnám.

Výklad stahujte ve fomátu pdf -zde-