Řád a výklad

Termín 7.-9.5.2020 pro MČR 2020 je zrušen.
Akce proběhne v nejbližším možném termínu na podzim nebo později.

Nový soutěžní řád

NOVÝ soutěžní řád se vztahuje na mistrovství pořádaná Českomoravskou asociací dětských country tanečních skupin (CCCDCA). Je závazný pro všechny organizátory, soutěžící a porotce těchto akcí. Ustanovení tohoto řádu lze použít i při pořádání jiných soutěží.

Nový SŘ je platný od 5.10.2019 vyjma ustanovení bodu 2.2. a 2.2.1., které budou platné až pro MČR konané v roce 2021.
Pro rok 2020 platí ustanovení bodu 2.2. a 2.2.1. dle starého SŘ.

Nový Soutěžní řád stahujte -zde-

Nový výklad k soutěžnímu řádu

Nový výklad k soutěžnímu řádu slouží k objasnění jednotlivých ustanovení soutěžního řádu a k objasnění důvodů, které vedly k provedeným změnám.

Výklad nového Soutěžního řádu stahujte -zde-


Původní soutěžní řád

Následující soutěžní řád byl platný od 22.9.2018. Pro rok 2020 stále platí ustanovení bodu 2.2. a 2.2.1. Uveřejněná verze obsahuje barevně odlišené změny proti minulé verzi. Později bude nahrazena ze neoznačenou verzi.

Soutěžní řád stahujte -zde- (toto je verze platná do 1.10.2019)

Původní výklad k soutěžnímu řádu

Výklad k soutěžnímu řádu slouží k objasnění jednotlivých ustanovení soutěžního řádu a k objasnění důvodů, které vedly k provedeným změnám.

Výklad stahujte ve fomátu pdf -zde-