Valné shromáždění 2017

Vážení příznivci country tance,
blíží se čas našeho pravidelného setkání. V posledních letech se vás nedostavovalo na Valné shromáždění příliš mnoho, pojďme to tentokrát napravit. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních bodů programu je volba nového Výboru asociace, bylo by dobře, kdyby se nás sešlo co nejvíce. Pro případ, že se nemůžete osobně zúčastnit, posíláme také plnou moc, která bude opravňovat vámi zmocněného člověka, aby vás u voleb zastoupil. Plná moc bude přijata jako prostá, tj. bez ověření podpisů.
Tímto se na vás také obracíme, jako na možné kandidáty. Pokud se chcete vy nebo někdo z plnoletých členů vaší skupiny podílet na vedení asociace, pošlete nám svůj návrh na kandidáta do Výboru CCCDCA na asociační email.
Další nedílnou součástí programu je Zpráva o činnosti. Chtěla bych vás požádat o 2 -3 fotografie z akcí, které jste pořádali a pár slov o těchto akcích. Vše posílejte na email Jirky Pšenčného, ale neváhejte příliš, aby měl čas vaše podklady do Zprávy zapracovat.
Nezapomeňte si také připravit pozvánky na akce, které připravujete v dalším roce. Rádi o vaší aktivitě budeme informovat pomocí všech prostředků, které užíváme pro propagaci.
Závěrem vás chci požádat o přeposlání tohoto emailu všem, které neuvidíte v seznamu příjemců. Vzhledem k tomu, že si někteří neaktualizovaly kontakty v systému a někteří nebyli přítomni na posledním VS, mohlo se stát, že právě jejich email mi vypadl z adresáře.

Děkuji za pochopení a přeji všem krásné prázdniny a dovolené
Eva Vítová