Valné shromáždění 2016

Milí přátelé, valné shromáždění proběhne 17.9. od 10:00 v ZŠ Mládeže, ulice Mládeže 3, Znojmo. Vzhledem k tomu, že ve Znojmě bude o tomto víkendu probíhat vinobraní, počítejte s obtížemi při hledání parkovacích míst. Počítejte s touto komplikací a nechte si dostatečnou časovou rezervu na zaparkování. Doufáme, že všichni přijedete včas, aby jednání začalo v plánovaných 10 hodin a vy jste mohli navštívit také něco z nabízeného programu vinobraní. Program si můžete prostudovat zde: www.znojemskevinobrani.cz

Program Valného shromáždění:

  1. Uvítání
  2. Zpráva o činnosti CCCDCA
  3. Zpráva o členské základně CCCDCA
  4. Zpráva revizní komise CCCDCA
  5. Pozvánky na akce CCCDCA
  6. Diskuze

vs2016