Prázdniny 2022

Přejeme všem našim členům a příznivcům úžasné letní prázdniny, spoustu zážitků, tance, kamarádů, odpočinku… a všeho, co si přejete!