Intergram a OSA – důležité!

Ahoj všem členům CCCDCA,
v současné době probíhá jednání mezi CCCDCA  a Intergramem a OSOu ohledně uzavření hromadné smlouvy pro členy CCCDCA. Na základě této smlouvy by již nemuseli členové CCCDCA, v případě pořádání své akce, na které by pouštěli hudbu, komunikovat s těmito dvěma institucemi ohledně placení poplatků, které si tyto dvě instituce účtují za produkci hudby (živé i reprodukované).

Chci Vás požádat o zaslání soupisu vámi připravovaných akcí, ze kterých jste povinni tyto poplatky platit. Pokud jste jako skupina organizování pod DDM, SVČ, Základní školou apod. a danou akci bude pořádat pod jejich hlavičkou, tak tyto akce mi neposílejte. Zašlete pouze ty akce, které budete pořádat vy sami pod vaším IČ (pokud ho máte).

Jedná se o akce jako např. country bál, soutěže, soustředění,…..

Do emailu uveďte prosím: Název skupiny, IČ, název akce, orientačně termín akce a druh hudby (živá, reprodukovaná)

Soupis akcí zasílejte prosím na email tcs.zuzana@email.cz nejpozději do 31.ledna 2017.

Děkuji, Jiří Blažek