Dnes pošli registrační list

Nezapomeň, že 31.10. je poslední den, kdy můžete využít zasláním registračního listu a registrací v systému využít všech výhod člena CCCDCA. Je také nutné členské příspěvky uhradit do konce října daného školního roku. Rozhodující je datum odchozí platby. V případě potíží s registrací a platbou, se obraťte na prezidentku Evu.