Country bál v Trutnově

Nový termín pro country bál je 2.10. Původní termín 28.3. se z pochopitelných důvodů ruší.

Zveme 2.10.2020 do Trutnova na country bál se Star Westem, Rodeem a Kloboučkem.

28.3. bál není, překládá se na 2.10