Přihlašování

Přihlašování na akce CCCDCA probíhá v přihlašovacím systému system.cccdca.cz 

Startovné za choreografii v kategorii v roce 2017

(dotovaná cena pro členy, zaplacené členství do 31.12.2016 / nečlen, ostatní členové):

A1: 300,- / 600,- B1: 100,- / 200,-
A2: 300,- / 600,- B2: 200,- / 400,-
A3: 300,- / 600,- B3: 300,- / 600,-
A4: 300,- / 600,- B4: 300,- / 600,-
A5: 300,- / 600,- B5: 100,- / 200,-