Country na škole irských tanců

Milí tanečníci country tanců,

jsem velmi potěšen, že mohu vám díky nápadu Vaška Bernarda nabídnout kurz country tanců, který u nás zatím nikdy neproběhl. Během šesti 120 minutových lekcí bych rád spolu s vámi zažil výuku, která bude klást důraz na techniku a správné provedení vyučovaných choreografií. Celý kurz byl inspirován knihou „American Country-Dances, Twenty-Eight Contra-Dances“ od Elizabeth Burchenal, která vyšla v roce 1918 v New Yorku. Rádi bychom se zaměřili na starší formy country tanců, z nichž některé mají přímý vztah k irským tancům. Každá z lekcí bude něčím unikátní. Znalost irských tanců není pro tento kurz požadovaná.

Mezi vybraná témata lekcí patří:

  • Lekce historických country tanců, kde se naučíme všechny figury tradičního tance Gathering Peascods. Dále pak oblíbený Circassian Circle a málo vyučované Barley Bree a Geud Man.
  • Lekce kanadských country tanců, která bude mít u nás premiéru.
  • Oblíbená lekce Waltz v country tancích.
  • Lekce řadových contra tanců, které jsou esenciální součástí této taneční kultury.
  • Komparativní lekce pro Virginia Reel a Oh Susanna.
  • A již zmíněná vycházka do historie knihou American Country-Dances, Twenty-Eight Contra-Dances.

Bližší informace o Letní škole irských tanců naleznete na stránkách www.bernards.cz, kde také naleznete přihlášku v elektronické podobě. Do 1.6. je potřeba alespoň projevit zájem o lekce tak, aby bylo možno doopravit rozvrhy podle preferencí tanečníků. V případě dotazů neváhejte kontaktovat přímo Vaška Bernarda na mailu vaclavbernard@seznam.cz  

Těším se na setkání

Lektor David Medvěd Dvořák